Jaarstukken 2019

Lopende kredieten

Overzicht lopende kredieten (bedragen x € 1.000)

Omschrijving activum

Raadsbesluit

Gevoteerd
krediet

Startdatum
(jaartal
krediet votering)

Beoogde sluitdatum
(jaar afsluiten krediet)

Uitputting
t/m 2019

Restkrediet

Jaarplan openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)

Reconstructies jaarplan 2018

INT-17-40272

Reconstructie Begoniahof e.o.

479,5

2018

2020

165,8

313,6

Reconstructie Wingerd e.o.

220,0

2018

2020

145,4

74,6

Reconstructies jaarplan 2019

INT-18-47105

Reconstructie Staatsliedenbuurt

842,4

2019

2020

0,0

842,4

Reconstructie Warande, Ln v Blois

410,3

2019

2020

5,4

404,9

Reconstructie Van Riemsdijklaan

133,7

2019

2020

3,7

130,1

Reconstructie Maerten v H'kerkstraat

217,3

2019

2020

0,0

217,3

Voorbereidingskrediet Alkmaarseweg

125,4

2019

2020

24,3

101,1

VRI Laan der Nederlanden-Plesmanweg

222,0

2019

2020

7,5

214,5

Sportaccommodaties/ MGOIP 2019-2022

INT-19-47777

Jeu de Boule banen (fase 2 LG Adr.)

211,6

2019

3,1

208,4

Lg Adrichem, fase 2 jaarschijf 2020

1.030,0

2020

2020

0,0

1.030,0

Aanpassen verlichting voetbalverenigingen

36,3

2019

2020

10,9

25,4

Riolering (GRP 2017-2021)

INT-17-32581

Vervangingen en investeringen

9.463,0

2017

2021

3.812,5

5.650,5

Overige

Speelplek park Overbos

INT-15-22008

75,0

2016

2020

0,0

75,0

Uitbreiding Bethelschool

INT-17-39264

334,3

2018

2019

26,7

307,5

Noorderkade kadewand

INT-19-48909

97,0

2018

2019

85,7

11,3

Aanleg voetpaden Wijkermeer

INT-19-47418

127,5

2019

2019

94,6

32,9

Bedrijfsmiddelen (BIP)

BIP 2018 Vervanging thin clients

Begroting

40,0

2018

2019

0,6

39,4

ga terug