Jaarstukken 2019

Verkeer, vervoer en waterstaat

Programmadoelstelling

Een optimaal bereikbare gemeente met een veilig en onderhouden verkeer- en vervoersysteem, nu en in de toekomst, om zodoende een prettig woon- en werkgebied te zijn als alternatief binnen de noordelijke Randstad

Saldo

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 7.555
Gerealiseerd € 7.238
Afwijking € 317
ga terug