Jaarstukken 2019

Weerstandsvermogen en risicomanagement

Inleiding

Inleiding

  • Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de normale bedrijfsvoering wordt aangetast. Het geeft aan hoe robuust de financiële positie is. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan voorkomen worden dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen
  • Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico’s is in hoofdlijnen vastgelegd in de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen.
  • Het college streeft een ratio na die overeenkomt met waarderingscijfer C, zie tabel

Waarderingscijfer

Ratio weerstandsvermogen

Betekenis

A

2,0 < x

Uitstekend

B

1,4 < x < 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 < x < 1,4

Voldoende

D

0,8 < x < 1,0

Matig

E

0,6 < x < 0,8

Onvoldoende

F

x < 0,6

Ruim onvoldoende

Ratio weerstandsvermogen

=

Beschikbare weerstandscapaciteit

Benodigde weerstandscapaciteit

ga terug