Jaarstukken 2019

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

  • Deze paragraaf rapporteert over de beheerplannen van de gemeentelijke bezittingen met bijbehorende financiële consequenties.
  • De benodigde budgetten voor onderhoud aan deze duurzame goederen zijn verdeeld over diverse programma’s van de programmabegroting.
ga terug