Jaarstukken 2019

Raad en college

Gemeenteraad
(samenstelling per 31 december 2019)


website

 • T.J. Tabak         (fractievoorzitter)
 • M. Hekman       (raadslid)
 • P.N.M. Meiland       (raadslid)


website

 • J.L. Makbouli       (fractievoorzitter)
 • F.S. Bennink       (raadslid)
 • M. van Vliet       (raadslid)
 • P.J.M. Weel       (raadslid)


website

 • K.L.M. Hazeveld       (fractievoorzitter)


website

 • C.C. Bilars-Don       (fractievoorzitter)


website

 • C. Berghuis       (fractievoorzitter)
 • J. den Hartog       (raadslid)
 • T.M.C. Hulscher       (raadslid)
 • P.J. van Popta       (raadslid)
 • C.J. Vroonhof       (raadslid)


website

 • J.W.J. Dorenbos-de Hen   (fractievoorzitter)
 • B. Gezer          (raadslid)
 • R. Moelee          (raadslid)


website

 • A. Bal          (fractievoorzitter)
 • A.C. van Luijn       (raadslid)


website

 • K. Uiterwijk       (fractievoorzitter)
 • H. Koçak          (raadslid)
 • M.E.B. Stengs       (raadslid)


website

 • P. Heinink         (fractievoorzitter)
 • K.B. Benning       (raadslid)
 • Q.A. Geel         (raadslid)
 • B.H. Middendorp       (raadslid)
 • H.E.J.J. van Wijck    (raadslid)

College van burgemeester & wethouders

drs. M.E. Smit; burgemeester

 • Openbare orde, veiligheid en handhaving
 • Bestuurlijke coördinatie
 • Regionale samenwerking
 • Integriteit
 • Internationale contacten
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening (Burgerzaken, communicatie, inkoop en aanbesteding)
 • Informatiebeveiliging en automatisering (ICT)
 • Privacy en gegevensbeheer

mr. S.G. Ferraro; wethouder VVD

 • Economie
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen (stedelijke vernieuwing)
 • Omgevingswet
 • Bouw
 • Grote projecten (exclusief project Binnenduin)
 • Haven
 • Parkeerbeleid

H. Erol; wethouder GroenLinks

 • Milieu
 • Duurzaamheid
 • Natuur en milieu-educatie
 • Sport
 • Financiën
 • Openbare ruimte: wegen, groen, water en riolering
 • Aandeelhouderschap HVC

B.G.P. van den Berg; wethouder D66

 • Verkeer en vervoer
 • Kunst en cultuur
 • Onderwijs
 • Werk en inkomen en arbeidsmarkt
 • Vastgoed en grondbeleid
 • Dierenwelzijn
 • Project Binnenduin

H.J. Niele-Goos; wethouder CDA

 • Sociaal Domein (Wmo, welzijn en jeugd)
 • Monumentenbeleid
 • Strand (kust en strand inclusief visie Wijk aan Zee)
 • Recreatie en toerisme
 • Reiniging en afval

E. Loenen; gemeentesecretaris

 • Eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders

Declaraties college

ga terug