Jaarstukken 2019

Wet normering topinkomens

Volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) mogen topfunctionarissen in de (semi) publieke sector niet meer verdienen dan een minister.
Het algemeen bezoldigingsmaximum 2019 is vastgesteld op €194 dzd.

Bedragen x € 1

R. Pirovano

E.R. Loenen

L.A. Wieringa

Functiegegevens

wnd gemeente-
secretaris

gemeente-
secretaris

griffier

Kalenderjaar

2019

2019

2019

Aanvang functievervulling

vanaf 1-1-2018

vanaf 1-4-2019

vanaf 1-7-2017

Einde functievervulling

tm 31-3-2019

Deeltijdfactor in FTE

1,0

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

€ 30.546

€ 87.056

€ 94.008

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 4.769

€ 14.651

€ 16.212

Subtotaal

€ 35.316

€ 101.707

€ 110.219

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 47.836

€ 146.164

€ 194.000

(-/-) Onverschuldigd betaald bedrag

€ 0

€ 0

€ 0

Totaal bezoldiging

35.316

101.707

110.219

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gegevens 2018

Aanvang functievervulling

vanaf 1-1-2018

n.v.t.

vanaf 1-7-2017

Einde functievervulling

Deeltijdfactor in FTE

1,0

1,0

Beloning plus belastbare onkostenvergoeding

105.994

91.277

Beloningen betaalbaar op termijn

16.732

14.724

Totale bezoldiging 2018

122.727

-

106.000

ga terug