Jaarstukken 2019

Veiligheid

Programmadoelstelling

De inwoners van Beverwijk en Wijk aan zee moeten zich veilig voelen in hun eigen omgeving. We zetten in op schoon, heel en veilig. Criminaliteit en overlast die een directe invloed hebben op onze inwoners (High Impact Crimes) worden aangepakt.
In samenwerking met partners zet de gemeente al haar bevoegdheden in om de High Impact Crimes en criminele ondermijning tegen te gaan

Saldo

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 5.012
Gerealiseerd € 5.098
Afwijking € -85
ga terug