Jaarstukken 2019

Bedrijfsvoering

Doelstelling

  • Het college zorgt voor een adequate bedrijfsvoering, dat wil zeggen goede sturing en beheersing van primaire en ondersteunende processen. Dit is een belangrijke voorwaarde om de werkzaamheden volgens afspraak uit te voeren.
  • Bedrijfsvoering is geen doel op zich maar dient om doelstellingen te realiseren zoals die door het bestuur van gemeente Beverwijk zijn vastgesteld.
  • Bedrijfsvoeringsprocessen bestaan uit; uitvoering (primair proces) en ondersteuning. (secundair proces)
  • Uitgangspunten voor een goede bedrijfsvoering zijn doelmatigheid en doeltreffendheid.
ga terug